Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 16 /CĐ-BCH
Ngày ký 13/10/2013
Người ký Trần Quang Vũ
Trích yếu nội dung Công điện (số 16/CĐ-BCH) của Ban chỉ huy PCLB & TKCN huyện v/v chủ động đối phó với diễn biến của cơn bão số 11 (14h ngày 13/10/2013)
Lĩnh vực Phòng chống và khắc phục thiên tai
Cơ quan ban hành Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão
Phân loại Công điện
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Công điện (số 16/CĐ-BCH) của Ban chỉ huy PCLB & TKCN huyện v/v chủ động đối phó với diễn biến của cơn bão số 11 (14h ngày 13/10/2013)
 
 
 

UBND HUYỆN BỐ TRẠCH
BAN CHỈ HUY PCLB&TKCN

 


Số: 16 /CĐ-BCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                                 Bố Trạch, ngày 13 tháng 10  năm 2013

 

 

CÔNG ĐIỆN

Vào hồi 14 giờ 00/ ngày 13/10/2013

BAN CHỈ HUY PCLB&TKCN HUYỆN BỐ TRẠCH

ĐIỆN:

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể

 

Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, hồi 10 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão số 11 (tên Quốc tế NARI) ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. 

 Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 10 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 10 giờ ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Đây là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp, di chuyển nhanh về hướng quần đảo Hoàng Sa và đất liền nước ta. Để chủ động đối phó với diễn biến của bão, Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.Thực hiện nghiêm túc Công điện số 11/CĐ-PCLB hồi 8 giờ 00 ngày 13/10/2013 Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Quảng Bình.

2.Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo, giữ liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện tàu, thuyền biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh đảm bảo an toàn. Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Tổ chức neo đậu và đảm bảo an toàn tàu thuyền.

3. Yêu cầu Trạm thủy nông huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát phương án bảo đảm an toàn hồ đập; đối với các hồ có nguy cơ mất an toàn bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động sử lý khi có sự cố. Chỉ đạo việc vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho vùng hạ du; kiểm tra phương án thông tin cảnh báo và phương án sơ tán nhân dân vùng hạ du trước khi xả lũ.

4. Kiểm tra, rà soát phương án, sẵn sàng sơ tán dân cư vùng thấp trũng ven biển, ven sông; chỉ đạo hướng dẫn chằng, chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, cắt tỉa cành cây để hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.

5. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

6. Tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng, chống bão, lũ; nắm vững thông tin và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy PCLB và TKCN huyện./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;                                                 

- UBND tỉnh;

- Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh;        

- VP BCH PCLB-TKCN tỉnh;                

- Ban Thường vụ huyện ủy;                         (để  báo cáo)

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các thành viên BCH PCLB-TKCN huyện; 

- Đài truyền thanh huyện (để phát);

- Lưu: VP.                   

TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

    Trần Quang Vũ