Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 5
Ngày ký 11/12/2013
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Trích yếu nội dung Hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.
Lĩnh vực Hiến pháp
Cơ quan ban hành Nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Phân loại Hiến pháp
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
File gửi kèm:
- Hien phap 2013.pdf

Các văn bản khác
Trở về trang trước