Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 300/KH-UBND 27/02/2017 Kế hoạch (Số: 300/KH-UBND) Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Bố Trạch
2 29/KHUB 15/02/2017 Kế hoạch (Số: 209/KHUB) Về việc tổ chức Lễ công bố Khu vực thị trấn Hoàn Lão mở rộng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV
3 81/KH-UBND 16/01/2017 Kế hoạch (Số: 81/KH-UBND) Thực hiện công tác Bồi thường nhà nước năm 2017
4 82/KH-UBND 16/01/2017 Kế hoạch (Số: 82/KH-UBND) Thực hiện công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn huyện
5 84 /KH-UBND 16/01/2017 Kế hoạch (Số: 84 /KH-UBND ) Trọng tâm công tác Tư pháp năm 2017 trên địa bàn huyện Bố Trạch
6 79 /KH-UBND 16/01/2017 Kế hoạch (Số: 79 /KH-UBND) Kiểm soát thủ tục hành chính huyện Bố Trạch năm 2017
7 80 /KH-UBND 16/01/2017 Kế hoạch (Số: 80 /KH-UBND) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Bố Trạch
8 103 /KH-UBND 26/01/2016 Kế hoạch (Số: 103 /KH-UBND) Năm an toàn giao thông 2016
9 871/KH-UBND 29/06/2015 Kế hoạch tổ chức Lễ tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sỹ
10 /KH-BCĐ 15/01/2013 Kế hoạch (Tổ chức lấy ý kiến nhân dân huyện Bố Trạch về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992)
« 1 2 3 4 5 6