Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 598/KH-UBND 18/04/2018 Kế hoạch (Số: 598/KH-UBND) Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018
2 589 /KH-UBND 17/04/2018 Kế hoạch (Số: 589 /KH-UBND) Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”
3 516 /KH-BCĐVSATTP 06/04/2018 Kế hoạch (Số: 516 /KH-BCĐVSATTP) Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018
4 300/KH-UBND 06/03/2018 Kế hoạch (Số: 300/KH-UBND) Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn huyện Bố Trạch
5 94/KH-UBND 17/01/2018 Kế hoạch (Số: 94/KH-UBND) Tổ chức các hoạt động Văn hóa Văn nghệ - Thể dục thể thao chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
6 47/KH- BCĐ 09/01/2018 Kế hoạch (Số: 47/KH- BCĐ) Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018
7 2397/KH-UBND 29/12/2017 Kế hoạch (Số: 2397/KH-UBND) Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027
8 200/KH-HĐPH 29/12/2017 Kế hoạch (Số: 200/KH-HĐPH) Tuyên truyền chuyên sâu pháp luật về hộ tịch
9 2282/KH-UBND 14/12/2017 Kế hoạch (Số: 2282/KH-UBND) Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước
10 830/KH-UBND 19/05/2017 Kế hoạch (Số: 830/KH-UBND) Về việc tuyển dụng công chức cấp xã
« 1 2 3 4 5 6 »