Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 359/KH-UBND 11/03/2021 Kế hoạch (số: 359/KH-UBND) triển khai xác định Chỉ số CCHC các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch năm 2020
2 65/KH-UBND 14/01/2021 Kế hoạch (Số: 65/KH-UBND) thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Bố Trạch năm 2021
3 19/KH-UBND 06/01/2021 Kế hoạch (Số:19/KH-UBND) thực hiện Chỉ thị sỗ 41-CT/TƯ ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng
4 18/KH-UBND 06/01/2021 Kế hoạch (Số:18/KH-UBND) truyền thông việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP tại địa bàn huyện Bố Trạch
5 1945/KH-UBND 03/12/2020 Kế hoạch (số: 1945/KH-UBND) tổ chức các hoạt động kỷ niệm 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020) 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020)
6 1927/KH-UBND 01/12/2020 Kế hoạch (số: 1927/KH-UBND) triển khai dự án 4 "Truyền thông và giảm nghèo thông tin" thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2020
7 467/KH-UBND 24/03/2020 Kế hoạch (Số: 467/KH-UBND) xét tuyển viên chức giáo viên MN, TH, THCS năm 2020 (Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 336/KH/UBND ngày 04/3/2020)
8 355/KH-UBND 05/03/2020 Kế hoạch (Số:355/KH-UBND) về việc thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020
9 336/UBND 04/03/2020 Kế hoạch (Số:336/UBND) xét tuyển viên chức các trường học năm 2020
10 195/KH-UBND 12/02/2020 Kế hoạch (Số:195/KH-UBND) phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Bố Trạch lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020
« 1 2 3 4 5 6 »