Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 39/KH-UBND 07/01/2019 Kế hoạch (Số: 39/KH-UBND) Phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2019
2 2219/KH-UBND 20/12/2018 Kế hoạch (Số:2219/KH-UBND) về xét tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học năm 2018
3 2218/KH-UBND 20/12/2018 Kế hoạch (Số:2218/KH-UBND) về xét tuyển giáo viên theo chế độ cử tuyển, đặc cách và kinh nghiệm công tác
4 2073/KH-UBND 30/11/2018 Kế hoạch (Số:2073/KH-UBND) về kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật quản lý, sủ dụng vũ khí, vật liệu nổ
5 1994/KH-UBND 16/11/2018 Kế hoạch (Số:1994/KH-UBND) về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Bố Trạch năm 2019
6 1684/KH-UBND 28/09/2018 Kế hoạch (Số: 1684/KH-UBND) về bảo vệ thi công giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối từ QL1A đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông
7 1527/KH-BCĐ 07/09/2018 Kế hoạch (Số: 1527/KH-BCĐ) về Triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018
8 802 /KH-UBND 18/05/2018 Kế hoạch (Số: 802 /KH-UBND) Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kế hoạch số 59-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác dân số trong tình hình mới
9 765/KH-UBND 15/05/2018 Kế hoạch (Số: 765/KH-UBND) Thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới
10 598/KH-UBND 18/04/2018 Kế hoạch (Số: 598/KH-UBND) Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018
« 1 2 3 4 5 6 »