Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 222/KH-UNBND 19/02/2019 Kế hoạch (Số: 222/KH-UBND) về tổ chức thực hiện các hoạt động 60 năm "Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng" và 30 năm "Ngày Biên phòng toàn dân"
2 39/KH-UBND 07/01/2019 Kế hoạch (Số: 39/KH-UBND) Phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2019
3 2219/KH-UBND 20/12/2018 Kế hoạch (Số:2219/KH-UBND) về xét tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học năm 2018
4 2218/KH-UBND 20/12/2018 Kế hoạch (Số:2218/KH-UBND) về xét tuyển giáo viên theo chế độ cử tuyển, đặc cách và kinh nghiệm công tác
5 2073/KH-UBND 30/11/2018 Kế hoạch (Số:2073/KH-UBND) về kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật quản lý, sủ dụng vũ khí, vật liệu nổ
6 1994/KH-UBND 16/11/2018 Kế hoạch (Số:1994/KH-UBND) về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Bố Trạch năm 2019
7 1684/KH-UBND 28/09/2018 Kế hoạch (Số: 1684/KH-UBND) về bảo vệ thi công giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối từ QL1A đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông
8 1527/KH-BCĐ 07/09/2018 Kế hoạch (Số: 1527/KH-BCĐ) về Triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018
9 802 /KH-UBND 18/05/2018 Kế hoạch (Số: 802 /KH-UBND) Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kế hoạch số 59-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác dân số trong tình hình mới
10 765/KH-UBND 15/05/2018 Kế hoạch (Số: 765/KH-UBND) Thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới
« 1 2 3 4 5 6 »