Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 86 /TB-UBND 25/01/2016 Thông báo (Số: 86 /TB-UBND) Chương trình Lãnh đạo huyện thăm, chúc Tết các đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 và kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân tại xã Tân Trạch, Thượng Trạch
2 88 /TB-UBND 25/01/2016 Thông báo (Số: 88 /TB-UBND) V/v tổ chức Lễ viếng và dâng hương tại các Nghĩa trang và Đền tưởng niệm nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết cổ truyền của dân tộc
3 87 /TB-UBND 25/01/2016 Thông báo (Số: 87 /TB-UBND) Về chương trình các Đoàn Lãnh đạo huyện đi thăm các đơn vị và gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
4 01/NQ-HĐND 13/01/2016 Nghị quyết (Số: 01/NQ-HĐND) Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, Nhiệm kỳ 2011- 2016
5 02/2016/NQ-HĐND 13/01/2016 Nghị quyết (Số: 02/2016/NQ-HĐND) Về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020)
6 2621/TB-UBND 16/12/2015 Thông báo (Số: 2621/TB-UBND) Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
7 2620/TB-UBND 16/12/2015 Thông báo (Số: 2620/TB-UBND) Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2016
8 165 /TB-TCD 11/12/2015 Thông báo (Số: 165/TB-TCD) Kết luận phiên tiếp công dân đột xuất ngày 10 tháng 12 năm 2015
9 155 /TB-TCD 24/11/2015 Thông báo (Số: 155 /TB-TCD) Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2015
10 6084/QĐ-UBND 23/11/2015 Quyết định (Số: 6084/QĐ-UBND) Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »