Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1394/TB-UBND 10/10/2016 Thông báo (Số: 1394/TB-UBND) Kết luận của đồng chí Trần Quang Vũ - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2016
2 1391/UBND 10/10/2016 Công văn (Số: 1391/UBND) V/v thực hiện quy định thời gian làm việc
3 123/TB-TCD 26/09/2016 Thông báo (Số: 123/TB-TCD) Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2016
4 1209/TB-UBND 01/09/2016 Thông báo (Số: 1209/TB-UBND) Kết luận của đồng chí Trần Quang Vũ - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2016
5 1193/UBND 30/08/2016 Công văn (Số:1193/UBND) Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh
6 1181 /TB-UBND 29/08/2016 Thông báo (Số: 1181 /TB-UBND) Chương trình thăm và dự Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 tại một số trường học của các đồng chí lãnh đạo huyện (Thông báo này bổ sung cho Thông báo số 1178/TB-UBND ngày 26/8/2016 của UBND huyện)
7 1178 /TB-UBND 26/08/2016 Thông báo (Số: 1178 /TB-UBND) Chương trình thăm và dự Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 tại một số trường học của các đồng chí lãnh đạo huyện (Thông báo này thay cho Giấy mời)
8 114/TB-TCD 26/08/2016 Thông báo (Số: 114/TB-TCD) Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2016
9 1150 /TB-UBND 22/08/2016 Thông báo (Số: 1150/TB-UBND) Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Ngày Quốc khánh 02 tháng 9
10 1153 /TB-UBND 22/08/2016 Thông báo (Số: 1153 /TB-UBND) V/v tổ chức Lễ viếng và dâng hương tại các Nghĩa trang Liệt sỹ; Chương trình đi thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »