Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 12/CĐ-UBND 27/07/2016 Công điện (Số: 12/CĐ-UBND) Về việc chủ động phòng, tránh ảnh hưởng của bão số 1
2 97 /TB-TCD 25/07/2016 Thông báo (Số: 97 /TB-TCD ) Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2016
3 997/TB-UBND 19/07/2016 Thông báo (Số: 997/TB-UBND) V/v tổ chức lễ viếng, dâng hương, thắp nến tri ân tại các Nghĩa trang Liệt sỹ và Đền tưởng niệm; Chương trình đi thăm tặng quà gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ
4 09/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 09/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử các Uỷ viên Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
5 06/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 06/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
6 05/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 05/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
7 10/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 10/NQ-HĐND) Về việc phê chuẩn số lượng Ủy viên các ban Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
8 08/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 08/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
9 04/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 04/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10 11/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 11/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »