TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 652

  • Tổng 2.230.610

Bố Trạch ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 8/4, UBND huyện Bố Trạch phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận năm 2021.

 

Trong năm 2020, UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy Bố Trạch đã phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các chương trình, kế hoạch để thực hiện phù hợp với thực tiễn, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, nêu những mặt còn hạn chế, đóng góp các ý kiến trao đổi, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới và tiến hành ký kết các nội dung thực hiện chương trình phối hợp năm 2021.

Tiến Thành

Đài TT – TH Bố Trạch

Các tin khác