TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 722

  • Tổng 2.230.680

Công văn (số: 1785/HĐPB) về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền, PBGDPL tháng 10/2022
..
Xem tiếp
Công văn (số:2105/UBND) về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền, PBGDPL tháng 11/2021
..
Xem tiếp
Tài liệu tuyên truyền trên loa truyền thanh cơ sở tháng 8
..
Xem tiếp
Công văn (số:48/PTP) về việc đề nghị đăng tải tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang Thông tin điện tử huyện Bố Trạch
..
Xem tiếp
Công văn (số: 297/ HĐPB) về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 3/2021
..
Xem tiếp