TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 746

  • Tổng 2.230.704

HĐND huyện Bố Trạch khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 18 nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

Ngày 18/3, HĐND huyện Bố Trạch khóa XVIII đã tổ chức kỳ họp thứ 18 nhằm tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

 

Thực hiện chức  năng, thẩm quyền của HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Bố Trạch đã có những đổi mới về nội dung, hình thức, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Đại biểu HĐND huyện đã phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân, thực sự là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân. Với chức năng giám sát, trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện Bố Trạch đã tiến hành 27 cuộc giám sát chuyên đề tại 195 cơ quan, đơn vị, địa phương. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện kịp thời trước và sau mỗi kỳ họp thường lệ, đã tổng hợp 157 ý kiến, kiến nghị của cử tri và đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời đúng quy định. Qua đó đã góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND huyện.

Dịp này, HĐND huyện Bố Trạch khóa XVIII đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021.

Tiến Thành

Đài TT – TH Bố Trạch

Các tin khác