TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 604

  • Tổng 2.230.562

Bố Trạch tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 11/12/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận và một số ban, ngành cấp tỉnh.

 

Đại hội Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ XXIII diễn ra từ ngày 5-8 đến 7-8-2020. Đại hội đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 5 năm 2015-2020; đồng thời, nhất trí thông qua phương hướng, mục tiêu tổng quát các chỉ tiêu chủ yếu để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; xây dựng Bố Trạch phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ và nhân dân toàn huyện đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chủ động vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ; nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp theo chuỗi giá trị, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng huyện nhà phát triển nhanh và bền vững.

Hội nghị cũng đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.

5 năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã chỉ đạo phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tạo không khí thi đua rộng khắp trong các địa phương, đơn vị, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Phong trào thi đua được triển khai với các nội dung cụ thể, thiết thực, quy trình chặt chẽ, chú trọng việc xây dựng, nhân rộng, công nhận, biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiêu biểu tạo sức lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã khẳng định trí tuệ, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hệ thống chính trị được củng cố vững chắc, sức mạnh khối đại đoàn kết được phát huy. Đội ngũ cán bộ gần dân, trọng dân, quan tâm đến lợi ích chung của địa phương, đơn vị và của toàn dân; mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Chính quyền được gắn bó mật thiết, tạo động lực quan trọng trong xây dựng huyện nhà phát triển. Qua 5 năm thực hiện, các địa phương, đơn vị đã xây dựng được 507 mô hình tập thể và 367 mô hình cá nhân “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực.

 

Trong dịp này, huyện Bố Trạch đã công nhận, biểu dương 37 tập thể, 27 cá nhân; khen thưởng 15 tập thể và 15 cá nhân điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.

Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025, huyện Bố Trạch xác định việc thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn quân, toàn dân nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thành Vinh

Đài TT-TH Bố Trạch

Các tin khác