TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 692

  • Tổng 2.230.650

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Chiều ngày 23/3, Ban Truyên Giáo Huyện ủy Bố Trạch đã phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2021

 

Trải qua 7 ngày học tập tại Trung tâm Chính trị huyện, 62 đảng viên mới đã được trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; Các quan điểm cơ bản trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó góp phần giúp các đảng viên mới nâng cao niềm tin vào Đảng và Bác Hồ, kiên định, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Hình thành và phát triển ở học viên thế giới quan về phương pháp luận khóa học; Hiểu đúng, bảo vệ và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng vào thực tiễn.

 

Tại buổi lễ bế giảng, ban tổ chức lớp học đã trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho 62 đảng viên mới.

Thành Vinh

Đài TT-TH Bố Trạch

Các tin khác