TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường công trình: khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại khu vực phía nam chợ ga Hoàn...
..
Xem tiếp
Chương trình (số:148/CTr-UBND) công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2022
..
Xem tiếp
Chương trình (Số: 71/CTr-UBND) công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2021
..
Xem tiếp
Chương trình (Số: 197/CTr-UBND) Công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018
..
Xem tiếp
Đề án vệ sinh môi trường, cây xanh, điện chiếu sáng xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2021, định...
..
Xem tiếp