TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 99

  • Tổng 1.669.760

Bố Trạch phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020 này huyện Bố Trạch tiếp tục phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao

    

Những năm qua phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bố Trạch đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền ngày càng được phát huy, công tác tuyên truyền, vận động của mặt trận đoàn thể và các tổ chức thành viên đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tính đến hết năm 2019 huyện Bố Trạch đã có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hiện nay địa phương đang tập trung chỉ đạo các xã tiếp tục hoàn thiện, củng cố, nâng cao các tiêu chí. Đồng thời dồn nguồn lực xây dựng 3 xã: Lý Trạch, Nhân Trạch và Phú Định đạt chuẩn nông thôn mới, và xây dựng Thanh Trạch trở thành xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Tiến Thành

Đài TT – TH Bố Trạch

Các tin khác