TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2584

  • Tổng 1.809.024

Xã Nam Trạch huyện Bố Trạch phấn đấu về dích Nông thôn mới trong năm 2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

Là địa phương đăng ký về đích Nông thôn mới trong năm 2019, hiện nay xã Nam Trạch huyện Bố Trạch đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thành công Chương trình này.

 

 

Từ xuất phát điểm chỉ mới đạt được 6 tiêu chí đến nay xã Nam Trạch đã đạt được 18/19 tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt, xác định tiêu chí giao thông là tiêu chí quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội cũng như góp phần hoàn thành các tiêu chí khác, chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền của và hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn. Qua hơn 8 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến thời điểm này xã Nam Trạch đã bê tông hóa được hơn 15km đường giao thông nông thôn với trị giá gần 20 tỷ đồng đạt gần 90%. Nhân dân toàn xã cũng đã tự đóng góp gần 8 tỷ đồng vốn đối ứng và tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất để làm đường. Hiện nay địa phương đang tập trung nguồn lực để hoàn thành tiêu chí còn lại cuối cùng đó là Trường học.

Tiến Thành

Đài TT – TH Bố Trạch

Các tin khác