TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 61

  • Tổng 1.669.722

Bố Trạch tập trung nguồn lực phát triển giao thông nông thôn

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Xác định giao thông là tiêu chí quan trọng để tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, trong xây dựng NTM, huyện Bố Trạch đã tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, chủ động dành nguồn lực, lồng ghép các chương trình dự án, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp và đóng góp tự nguyện của người dân để phát triển giao thông.

    

Người dân xã Đồng Trạch tiếp tục đóng góp kinh phí, vật tư, ngày công để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường liên xã, liên thôn.

Song song với việc triển khai đồng bộ 19 tiêu chí xây dựng NTM, huyện Bố Trạch đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ lợi ích, ý nghĩa của việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Nhờ đó, phong trào làm đường giao thông nông thôn luôn nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cộng đồng dân cư, trở thành phong trào thi đua sôi nổi. Không chỉ ở các xã đang về đích NTM, mà ở những xã đã đạt chuẩn như Đồng Trạch, Đại Trạch, Trung Trạch… nhân dân vẫn tiếp tục tự nguyện hiến đất làm đường, đóng góp kinh phí, vật tư, ngày công để nâng cấp, mở rộng và cứng hóa các tuyến đường liên xã, liên thôn, nội đồng.

Thời gian tới, Bố Trạch sẽ tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư hoàn thành mạng lưới đường GTNT trên địa bàn. Đồng thời, chú trọng việc quản lý, bảo trì các tuyến đường, đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất mạng lưới giao thông hiện có tại địa phương.

Hồng Thắm- Trường Sơn

Đài TT-TH Bố Trạch

Các tin khác