TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 12152

  • Tổng 2.132.769

Công văn (số:1455/HĐPB) về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 9/2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải công văn

Tải file nội dung tuyên truyền

Các tin khác