TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 599

  • Tổng 2.230.557

Công văn (Số:358/HĐPB) về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 3/2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Tải Công văn
Tải nội dung tuyên truyền

File MP3 kỳ 1 tháng 3

File MP3 kỳ 2 tháng 3

File MP3 kỳ 3 tháng 3

File MP3 kỳ 4 tháng 3

Các tin khác