TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 12262

  • Tổng 2.132.879

Công văn (số: 1269/HĐPB) về việc V/v tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 8/2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải về

Tài liệu kèm theo

 

Tải file mp3 kỳ 1

 

Tải file mp3 kỳ 2

 

Tải file mp3 kỳ 3

 

Tải file mp3 kỳ 4

 

 

Các tin khác