TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 12094

  • Tổng 2.132.711

Công văn (số:941/HĐPB) về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 6/2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Công văn

Tài liệu kỳ 3

File Mp3 kỳ 1

File Mp3 kỳ 2

File Mp3 kỳ 3

File Mp3 kỳ 4

Các tin khác