TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 699

  • Tổng 2.230.657

Công văn (số:752/HĐPL) về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 5/2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải tài liệu tuyên tuyền

 

 Tải file mp3 kỳ1

 Tải file mp3 kỳ2

 Tải file mp3 kỳ3

 Tải file mp3 kỳ4

 

 

 

Các tin khác