TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 12305

  • Tổng 2.132.922

Công văn (số:534/HĐPB) về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 4/2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải nội dung Công văn

Tải nội dung tuyên truyền

 

Tải file MP3-1

 

Tải file MP3-2

 

Tải file MP3-3

 

Tải file MP3-4

 

 

Các tin khác