Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 196/GM-ĐGTH
Ngày ký 03/10/2023
Người ký Hà Thị Lũy
Trích yếu nội dung Giấy mới (số: 196/GM-ĐGTH) tham dự cuốc đấu giá dự án Cửa hàng xăng dầu Hạ Trạch
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Công ty đấu giá Trường Hà
Phân loại Giấy mời
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về