Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 17/GM-TTHĐND
Ngày ký 30/09/2022
Người ký Hoàng Văn Minh
Trích yếu nội dung Giấy mời (Số: 17/GM-TTHĐND) tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lĩnh vực Hội nghị
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Phân loại Giấy mời
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Giấy mời


Các văn bản khác
Trở về trang trước