Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 71/CTr-UBND
Ngày ký 14/01/2021
Người ký Nguyễn Ngọc Tuấn
Trích yếu nội dung Chương trình (Số: 71/CTr-UBND) công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2021
Lĩnh vực Chương trình công tác
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Chương trình
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về