Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 02/TB-HĐ
Ngày ký 26/12/2019
Người ký Nguyễn Hữu Hồng
Trích yếu nội dung Thông báo (Số:02/TB-HĐ) thời gian, địa điểm và danh sách những người tham dự phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên
Lĩnh vực Tuyển dụng
Cơ quan ban hành Phòng Nội vụ
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải Thông báo
Tải danh sách tham dự