Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 17/CĐ-UBND
Ngày ký 14/10/2013
Người ký Trần Quang Vũ
Trích yếu nội dung Công điện (số 17/CĐ-UBND) của Chủ tịch UBND huyện v/v chủ động đối phó với cơn bão số 11 (14/10/2013)
Lĩnh vực Phòng chống và khắc phục thiên tai
Cơ quan ban hành Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão
Phân loại Công điện
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Công điện (số 17/CĐ-UBND) của Chủ tịch UBND huyện v/v chủ động đối phó với cơn bão số 11 (14/10/2013)
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN BỐ TRẠCH

Số: 17/CĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bố Trạch, ngày 14 tháng 10  năm 2013

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN

Vào lúc 17 giờ 00 ngày 14/10/2013

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN BỐ TRẠCH

ĐIỆN:

Trưởng Ban chỉ huy PCLB-TKCN huyện; Chủ tịch UBND

các xã, thị trấn, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể

           

Hồi 16 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão số 11 ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. Đây là cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp và dự báo có ảnh hưởng trực tiếp đến huyện Bố Trạch, đặc biệt là xãy ra trong lúc toàn huyện đang tập trung khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

Để chủ động đối phó với cơn bão số 11, thực hiện công điện số 11/CĐ-UBND lúc 10 giờ 00 ngày 14/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể:

1.Thực hiện nghiêm túc Công điện khẩn số: 11/CĐ-UBND lúc 10 giờ 00 ngày 14/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, Công điện số 16/CĐ-BCH, lúc 14 giờ 00 ngày 13/10/2013 của Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện, tập trung phòng chống cơn bão số 11, tổ chức huy động các lực lượng, chỉ đạo triển khai ngay và đồng bộ các phương án đối phó với bão số 11; đình hoãn các cuộc họp để tập trung cao cho công tác phòng chống bão, lũ.

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cử lãnh đạo trực 24/24 để theo dõi diễn biến của bão số 11, sẵn sàng chỉ đạo đối phó, cử cán bộ trực tiếp chỉ đạo các thôn, xóm; đặc biệt là những vùng có khả năng bị chia cắt, những vùng thường xuyên bị ngập lụt sâu có nguy cơ sạt lở, lũ quét;

Có ngay phương án cụ thể chủ động triển khai kịp thời di dời, sơ tán dân ra khỏi vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, những địa phương có khả năng ngập do nước biển dâng cao, vùng thường xuyên ngập lụt sâu và có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Chỉ đạo dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết khác cho nhân dân và các vùng có nguy cơ bị chia cắt, vùng ngập sâu và các vùng dân cư khác đảm bảo đủ sử dụng trong thời gian tối thiểu là 7 ngày, đề phòng bị chia cắt lâu dài. Tập trung lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chổ”, chủ động đối phó và khắc phục hậu quả. Cử người (lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, dân quân) và chỉ đạo các thôn, xóm, tổ chức lực lượng thường trực cánh gác 24/24 ở những điểm nguy hiểm trong thời gian xảy ra bão, lũ để bảo vệ dân và có thông báo, cảnh báo, báo động kịp thời trong trường hợp có biến cố bất thường, nguy hiểm xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Đặc biệt từng thôn, xóm phải có biện pháp ngăn chặn đi qua ngầm, đường bị ngập sâu, ngăn chặn các hoạt động tàu thuyền đánh bắt thủy sản trên sông, hồ, các bến đò không đảm bảo an toàn về lũ, nắm thông tin ngưới dân đang còn ở trong rừng, yêu cầu ra khỏi rừng hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Tuyệt đối khi xảy ra bão, lũ không để người dân ở các lều, chòi canh giữ, nuôi trồng thủy sản, thủy cầm giữa các vùng đồng bị ngập lụt. Có biện pháp nhắc nhở, bảo vệ, đảm bảo an toàn cho trẻ em ở những vùng bị ngập lụt; kiên quyết không để xẩy ra chết người khi có lũ.

3. Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi và bằng mọi biện pháp iếp tục kêu gọi khẩn cấp số tàu thuyền còn lại về nơi tránh, trú bão an toàn. Các địa phương, phòng Nông nghiệp và PTNT, Đồn bộ đội Biên phòng 192, Chủ tịch UBND các xã ven biển tiếp tục giữ liên lạc, nắm chắc số lượng tàu, thuyền và ngư dân đang hoạt động trên biển, hướng dẫn tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn hoặc di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão. Chuẩn bị tốt nơi neo đậu đảm bảo an toàn tàu thuyền khi bão xãy ra. Hướng dẫn tàu thuyền đã về khu neo đậu, sắp xếp, tổ chức neo đậu an toàn, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng tàu bị đắm ngay trong khu neo đậu. Không để người ở lại trên tàu, thuyền đã neo, đậu khi có bão.

4. Kiểm tra phương án cứu hộ, cứu nạn, phân công lãnh đạo xuống các địa bàn trọng điểm để chỉ đạo công tác phòng, chống bão. Chỉ đạo việc huy động lực lượng xung kích hướng dẫn và giúp dân chằng, chống kho tàng, bệnh viện, trường học, công sở … để hạn chế thiệt hại do bão gây ra, đặc biệt là nhà ở công trình bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra; Có biện pháp đảm bảo an toàn các công trình giao thông, thủy lợi, công trình đê điều, hồ đập và các công trình phòng chống lụt bão khác; Chỉ đạo các đơn vị, địa phương vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn vùng hạ du khi xã lũ và bằng các giải pháp, phương tiên thông báo người dân biết vùng xã lũ để chuẩn bị phòng chống kịp thời.

5. Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Đồn biên phòng 192 và UBND các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và tình hình mưa, lũ để chủ động, tổ chức lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng tham gia ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống do bão gây ra.

6. Đài truyền thanh huyện tiếp tục theo dõi diễn biến của bão số 11 để đưa những thông tin mới nhất về diễn biến của bão và sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp, các ngành để thông báo kịp thời cho nhân dân chủ động phòng, tránh an toàn và triển khai thực hiện, tránh tư tưởng chủ quan, đề phòng các diễn biến phức tạp của cơn bão số 11 có thể gây ra.

7. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị khác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm: Chuẩn bị sãn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương khi cần thiết để cứu trợ người dân và khác phục hậu quả do bão lũ gây ra.

8. Theo dõi chặt chẽ diến biến của bão số 11 và thường xuyên báo cáo về UBND huyện, ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện.

 

Nơi nhận:                                                                               

- UBND tỉnh;                                                

- VP BCH PCLB-TKCN tỉnh;                           (Để báo cáo)      

- Ban Thường vụ huyện ủy;                       

- TT HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các thành viên BCH PCLB-TKCN huyện;

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;

- Các ban, ngành có liên quan;

- Đài truyền thanh huyện (để phát ngay);

- VP: Huyện ủy, HĐND-UBND huyện;

- Lưu: VP.                                                

 

                                                                                                    

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Quang Vũ