TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1562

  • Tổng 8.526.700

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị phiên thứ 33

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 27/12 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị phiên thứ 33 để báo cáo kết quả đánh giá, kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023. Lấy phiếu tín nhiệm cá nhân các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy theo Quy định số 1440-QĐ/TU ngày 30/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 là nội dung quan trọng trong công tác cán bộ, nhằm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục xem xét, đề xuất việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của huyện ngày càng vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với chức danh Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Sau khi bỏ phiếu tín nhiệm, các kết quả đã được công bố tại Hội nghị.

Tiến Thành – Trường Sơn

Trung tâm VH – TT & TT Bố Trạch

Các tin khác