TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 2077

  • Tổng 6.521.809

Tiện ích dịch vụ MOBILE BANKING

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Dịch vụ Mobile Banking là dịch vụ ngân hàng điện tử do NHCSXH cung cấp cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch với NHCSXH internet, bao gồm các dịch vụ tài chính: Chuyển khoản trong hệ thống NHCSXH, chuyển khoản liên ngân hàng, gửi tiền có kỳ hạn, thanh toán hóa đơn, nạp tiền các dịch vụ phi tài chính. Vấn tin tài khoản, vấn tin lịch sử giao dịch, dịch vụ cài đặt phương thức xác thực, cài đặt hóa đơn/ mẫu thanh toán, cài đặt hạn mức và các dịch vụ khác. Các đối tượng khách hàng bao gồm: khách hàng hiện đang mở tài khoản thanh toán tại NHCSXH, thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện, hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp, tổ trưởng tổ TK&VV, khách hàng vay vốn nhà ở xã hội và các khách hàng khác có nhu cầu.

* Hình thức dịch vụ:

Dịch vụ Mobile Banking của NHCSXH cung cấp đến khách hàng cá nhân dưới hình thức ứng dụng trên thiết bị di động VBSP SmartBanking.

* Điều kiện sử dụng dịch vụ:

1. Khách hàng có tài khoản thanh toán bằng VND mở tại NHCSXH

2. Khách hàng đăng ký dịch vụ và chấp nhận các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ Mobile Banking của NHCSXH.

3. Khách hàng không được phép chỉnh sửa, hủy giao dịch đã được tạo lập thành công ở dịch vụ Mobile Banking của khách hàng.

* Thời gian cung cấp dịch vụ

Thời gian cung cấp dịch vụ: 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần (24/7), trừ dịch vụ chuyển tiền thường qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng sau thời điểm cut-off time ngày làm việc theo quy định của NHCSXH.

* Đăng ký dịch vụ

1. Trường hợp khách hàng chưa có tài khoản thanh toán tại NHCSXH:

Khách hàng đến điểm giao dich sẽ được giao dịch viên hướng dẫn khách hàng mở tài khoản thanh toán và đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định của NHCSXH.

2. Trường hợp khách hàng đã có tài khoản thanh toán tại NHCSXH: khách hàng đến điểm giao dịch quản lý tài khoản thanh toán của khách hàng để đăng ký sử dụng dịch vụ. Giao dịch viên hướng dẫn khách hàng đăng ký dịch vụ theo quy định của NHCSXH.

3. Trường hợp khách hàng có thay đổi/bổ sung thông tin, hủy đăng ký dịch vụ:

- Khách hàng đến điểm giao dịch quản lý tài khoản thanh toán của khách hàng để thay đổi/bổ sung thông tin. Giao dịch viên hướng dẫn khách hàng làm thủ tục thay đổi, bổ sung thông tin theo quy định của NHCSXH.

 - Khách hàng đến điểm giao dịch NHCSXH bất kỳ để khóa/hủy dịch vụ Mobile Banking. Trường hợp khẩn cấp cần hủy/khóa dịch vụ, khách hàng liên hệ các kênh chăm sóc, hỗ trợ khách hàng của NHCSXH (ĐT: 0232.3612639 – 0232.3612636) để được hỗ trợ.

* Quyền lợi, tiện ích:

- Trong thời gian từ nay đến 30/06/2023, miễn 100% phí dịch vụ tài khoản, dịch vụ chuyển tiền cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản mở tại NHCSXH. Riêng những giao dịch chuyển tiền từ tài khoản thanh toán để thanh toán học phí, viện phí được miễn 100% phí dịch vụ đến hết ngày 31/12/2023.

- Khách hàng được phép thực hiện các giao dịch với Ngân hàng CSXH thông qua ứng dụng VBSP SmartBanking được cài đặt trên các thiết bị di động có kết nối Internet.

Kích hoạt lần đầu sau khi đăng ký (tài khoản ở trạng thái Active Standby)

 

 

 

 

Bước 1: Mở ứng dụng

Mở ứng dụng, nhấn nút Đăng nhập để hiển thị màn hình đăng nhập ứng dụng

Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập ứng dụng

- Nhập số điện thoại

- Nhập mật khẩu mặc định đã được gửi đến Khách hàng qua SMS hoặc Email

- Nhấn nút Đăng nhập

Bước 3: Đổi mật khẩu đăng nhập lần đầu

- Nhập mật khẩu mới

- Nhập Xác nhận mật khẩu

- Nhập Mã xác nhận OTP đã được gửi đến Khách hàng qua số điện thoại đã đăng ký

- Nhấn chọn nút Hoàn tất

Bước 4: Kích hoạt tài khoản thành công

Ứng dụng hiển thị màn hình Trang chủ

Đăng nhập ứng dụng không đổi thiết bị

 

 

 

Đăng nhập ứng dụng bằng mật khẩu

- Mở ứng dụng > nhấn chọn Đăng nhập

- Nhập mật khẩu

- Nhấn nút Đăng nhập để tiến hành đăng nhập ứng dụng bằng mật khẩu

Đăng nhập ứng dụng bằng vân tay/FaceID

- Mở ứng dụng> nhấn chọn Đăng nhập

- Nhấn chọn icon vân tay/FaceID

- Thực hiện quét vân tay/FaceID đã cài đặt trên thiết bị

Đăng nhập thành công

Ứng dụng hiển thị màn hình Trang chủ

Ngọc Liên

Ngân hàng CSXH huyện Bố Trạch

Các tin khác