TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1918

  • Tổng 8.571.465

Bố Trạch hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 32

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều 5/12/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXIII tổ chức hội nghị lần thứ 32 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Công Toán, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Văn Thăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2023, mặc dù vẫn còn không ít khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm cao trong lãnh đạo, điều hành, Đảng bộ huyện Bố Trạch đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả khá tích cực. Kinh tế có sự phục hồi và đang tăng trưởng ổn định. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến; phong trào văn hóa, thể dục, thể thao quần chúng phát triển mạnh; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được tích cực triển khai, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Quốc phòng-an ninh được củng cố, tăng cường… Nhờ đó, năm 2023, Đảng bộ huyện có 17/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, tổng sản lượng lương thực đạt 46.440 tấn/KH 43.500 tấn; sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản 28.300 tấn/KH 25.100 tấn; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 4.870 tỷ đồng/KH 4.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 59,7 triệu đồng/KH 59,5 triệu đồng; số xã đạt chuẩn nông thôn mới 1 xã/KH 1 xã, nâng tổng số xã toàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới lên 18 xã; giải quyết việc làm 4.100 lao động/KH 3.600 lao động…

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên, kịp thời. Đảng bộ quan tâm xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là nơi khó khăn, vùng đồng bào có đạo. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã kết nạp 298 đảng viên, công nhận đảng viên chính thức cho 257 đảng viên dự bị…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu ra những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Các đại biểu cũng đã thông qua dự thảo nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, với 19 chỉ tiêu chủ yếu, như: Tổng sản lượng lương thực 44.500 tấn; sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 27.900 tấn; tổng thu ngân sách trên địa bàn 388 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5.200 tỷ đồng; tạo việc làm mới 3.600 lao động; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới tăng 3% so với số đảng viên có mặt đầu năm; đảng bộ huyện được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phấn đấu trên 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Lê Công Toán yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội các cấp cần phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị; đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị có hiệu quả ngay từ những tháng đầu năm 2024. Trong đó, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành… cần chú trọng vào các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ, của năm; các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đánh giá là khó đạt để tập trung nguồn lực, nỗ lực tổ chức thực hiện…

Về kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án đột phá phát triển kinh tế-xã hội của nhiệm kỳ; các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bố Trạch) có hiệu quả theo đúng lộ trình đề ra. Xây dựng và triển khai có hiệu quả Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội các xã vùng biển, giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Trong đó, tập trung triển khai hiệu quả các nội dung để chuẩn bị các bước cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất các xã theo lộ trình đề ra…

Thành Vinh - Đức Hải

Trung tâm VH-TT&TT Bố Trạch

Các tin khác