TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 20

  • Hôm nay 1917

  • Tổng 8.527.055

Hội CCB Bố Trạch triển khai nhiệm vụ năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 10/1, Hội CCB huyện tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, Hội CCB huyện Bố Trạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, nổi bật là: Giáo dục, vận động CCB đoàn kết, gương mẩu, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, an sinh xã hội; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; vai trò trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp có sự chuyển biến rỏ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với những kết quả nổi bật, Hội CCB huyện Bố Trạch vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội CCB Việt Nam  trao tặng  Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2023.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội CCB tỉnh và của cấp ủy, chính quyền địa phương; các cấp Hội trong toàn huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024. Trong đó chú trọng: 100% cán bộ, hội viên CCB kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; 100% tổ chức Hội các cấp thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội, Hội CCB các cấp đã đề ra; Giảm 1% hộ Cựu chiến binh nghèo; Phấn đấu xoá 25% nhà tạm hiện có

Cũng tại hội nghị, Thường trực Hội CCB huyện Bố Trạch đã tổ chức khen thưởng cho các Hội cơ sở đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023./.

Phan Tứ - Trường Sơn

Trung tâm VH-TT & TT huyện Bố Trạch

Các tin khác