TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 9751

  • Tổng 8.242.896

Học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sáng 25/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch tổ chức hội nghị cốt cán toàn huyện nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung các kết luận số 35, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; số 36, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu cũng đã được nghe nội dung các nghị quyết số 08, ngày 10/6/2022 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi tỉnh giai đoạn 2022-2030; số 07, ngày 31/3/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; số 09, ngày 14/6/2022 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Hội nghị nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy. Qua đó, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn huyện sẽ tích cực, chủ động triển khai, đưa nội dung các nghị quyết, kết luận đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, chính trị của địa phương.

Thành Vinh - Trường Sơn

Đài TT-TH Bố Trạch

Các tin khác