TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 790

  • Tổng 2.229.245

Bố Trạch bồi dưỡng kiến thức thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 22/8, huyện Bố Trạch đã tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hữu Hồng – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN tới dự và phát biểu khai mạc.

Trong thời gian 03 ngày, các học viên thuộc đối tượng 4 là các cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và địa phương được các Báo cáo viên, giảng viên truyền đạt 07 chuyên đề về kiến thức Quốc phòng và An ninh.

Thông qua việc tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh nhằm trang bị, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống ở cơ sở; từ đó vận dụng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện; giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

Đức Hải – Trường Sơn

Đài TT – TH Bố Trạch

Các tin khác