TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 651

  • Tổng 2.229.106

Hội phụ nữ huyện quản lý hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội LHPN huyện với Ngân hàng Chính sách xã hội về việc triển khai nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH để cho hội viên Hội phụ nữ vay vốn thực hiện phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, quy định của Ngân hàng về cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách đến các tầng lớp phụ nữ và Nhân dân, đặc biệt là Chỉ thị số 40-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”; các nội dung thỏa thuận theo văn bản liên tịch giữa NHCSXH và Hội LHPN huyện; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về triển khai, thực hiện quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách.

Từ đầu năm đến nay NHCSXH huyện đã giải ngân 66.115 triệu đồng đưa tổng dư nợ của Hội đến ngày 15/08/2022 là 255.667 triệu đồng, tăng so với đầu năm 28.306 triệu đồng với 5.427 hộ vay. Để nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn  được ủy thác, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn thực hiện đúng quy trình được ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong đó chú trọng công tác bình xét cho vay vốn đúng đối tượng, công khai dân chủ, đảm bảo quy trình. Đồng thời rà soát lại chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV chưa đảm bảo yêu cầu làm rõ nguyên nhân để củng cố, kiện toàn lại nâng cao chất lượng hoạt động của tổ và đôn đốc, vận động khách hàng sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả. Hiện nay, Hội LHPN huyện đang quản lý nguồn vốn ủy thác lớn nhất trong các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác trên địa bàn huyện. Với Tổng dư nợ trên 255.567 triệu đồng và 27/28 hội cơ sở cấp xã nhận ủy thác với 141 tổ TK&VV; 5.427 hộ vay đã tạo điều kiện cho chị em phụ nữ tiếp cận tín dụng chính sách để phát triển kinh tế.

Nhờ có nguồn vốn chính sách mà chị em phụ nữ huyện Bố Trạch đã mạnh dạn phát triển mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình và hội viên cơ sở

Trong công tác nhận tiền gửi tiết kiệm của Tổ viên thông qua tổ TK&VV, đã có 100% Tổ TK&VV thực hiện nhận tiền gửi của Tổ viên, đến nay đã huy động được tiền gửi tiết kiệm của Tổ viên thông qua Tổ TK&VV do Hội LHPN quản lý với số tiền gần 18,2 tỷ đồng.

Thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn hỗ trợ việc làm, duy trì mở rộng việc làm; nhu cầu vay vốn chương trình cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để thuê, cải tạo, sữa chữa nhà ở theo Nghị định 100/2015 của Chính phủ; Chương trình cho vay đối với học sinh sinh viên  để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến, trang trải chi phí học tập. Tiếp tục phát huy hiệu quả của tổ tiết kiệm và vay vốn, tích cực vận động hộ vay gửi tiền tiết kiệm. Kịp thời giải ngân vốn mới, vốn quay vòng góp phần tăng trưởng dư nợ vốn vay Ngân hàng chính sách do Hội phụ nữ huyện quản lý./.

Ánh Tuyết

NHCSXH huyện Bố Trạch

Các tin khác