TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 44

  • Tổng 1.809.167

Nghị quyết (Số: 25 /2016/NQ-HĐND) Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Bố Trạch Khoá XVIII, Nhiệm kỳ 2016- 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Tải về

Các tin khác