TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 601

  • Tổng 1.813.378

Các văn bản trả lời cử tri
..
Xem tiếp
Đề cương (số: 50/ĐC-VP) tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
..
Xem tiếp
Giấy mời (số: 90 GM/MTTQ-BTT) đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp
..
Xem tiếp
Nghị quyết (số:19/NQ-HĐND) nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021
..
Xem tiếp
Nghị quyết (số:18/NQ-HĐND) về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021
..
Xem tiếp