TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1735

  • Tổng 1.441.726

Nghị quyết (số:19/NQ-HĐND) nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021
..
Xem tiếp
Nghị quyết (số:18/NQ-HĐND) về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021
..
Xem tiếp
Nghị quyết (số:15/NQ-HĐND) về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2021
..
Xem tiếp
Đề cương (Số: 84/ĐC-VP) V/v Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Phục vụ đại biểu HĐND...
..
Xem tiếp
Nghị quyết (Số: 02/NQ-HĐND) Về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nướchuyện Bố Trạch năm 2017
..
Xem tiếp