TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 493

  • Tổng 1.874.542

Nghị quyết (Số: 23 /2016/NQ-HĐND) Ban hành Quy định về một số khoản chi đảm bảo cho hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND huyện Bố Trạch nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải về

Các tin khác