TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 559

  • Tổng 1.874.608

Nghị quyết (Số: 21 /2016/NQ-HĐND) Về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Bố Trạch giai đoạn 2016 - 2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Tải về

Các tin khác