TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 299

  • Tổng 2.316.649

Công văn (số:1856a/UBND) về việc đăng tải nội dung lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bố Trạch trên trang thông tin điện tử của huyện để lấy ý kiến góp ý của nhân dân

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải Công văn

Tải phụ lục 1

Tải phụ lục 2  

Các tin khác