TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 307

  • Tổng 2.316.657

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Bố Trạch

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

File gửi kèm:
2013_QD 1525-UBND_Cong bo QH su dung dat den nam 2020.pdf