TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 199

  • Tổng 2.316.549

Công văn (Số: 1192/UBND) Về việc đăng tải nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bố Trạch trên trang thông tin điện tử của huyện để lấy ý kiến góp ý của nhân dân

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải về

Các tin khác