TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 43

  • Tổng 1.992.124

Bố Trạch tổ chức phiên họp Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội lần thứ II năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 07/4, UBND huyện Bố Trạch tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ II năm 2022 của Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, do đồng chí Nguyễn Hữu Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện chủ trì.

Tại phiên họp, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã báo cáo kết quả hoạt động Quý I; phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2022; thông qua Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát Quý I; phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2022.

Quý I năm 2022, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khắn thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trên các mặt hoạt động. Đã chủ động tổ chức huy động nguồn vốn; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đối với tín dụng chính sách xã hội; đẩy mạnh giải ngân cho vay, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho các đối tượng thụ hưởng, hạn chế tối đa tồn đọng lãng phí vốn. Công tác huy động nguồn vốn đạt 114,2 tỷ đồng; doanh số cho vay đạt 61,9 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt 35,8 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 620,7 tỷ đồng. Đồng thời, đã chủ động phối hợp với 04 tổ chức chính trị - xã hội làm ủy thác với tổng dư nợ cho vay ủy thác đạt 616,6 tỷ đồng; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tại Điểm giao dịch xã; thường xuyên phổ biến các chính sách tín dụng mới đến Hội, đoàn thể, chính quyền địa phương, các tổ tiết kiệm và vay vốn.

Bên cạnh đó, thành viên Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã chủ động, tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Trong Quý I, đã thực hiện kiểm tra giám sát 3/28 lượt Ban Giảm nghèo xã, 06 Tổ tiết kiện, vay vốn và 09 hộ vay. Thành viên Ban Đại diện Hội đồng Quản trị là Chủ tịch UBND xã kiểm tra 28 thôn, 28 Tổ tiết kiện, vay vốn và 56 hộ vay./.

Trường Sinh

NH CSXH huyện Bố Trạch

Các tin khác