TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 12101

  • Tổng 2.132.718

Triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhằm triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (sau đây gọi là chương trình) kịp thời và hiệu quả đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch Covid_19, góp phần phục hồi kinh tế theo Nghi quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Phó Giám đốc PGD NHCSXH huyện Bố Trạch Nguyễn Trường Sinh cho biết: Đại dịch covid_19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bố Trạch đang tích cực chuẩn bị các nội dung để triển khai gói tín dụng theo Nghị quyết 11, thực hiện hiệu quả chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

PGD NHCSXH huyện Bố Trạch đã chủ động, tích cực giải ngân cho vay ngay từ những ngày đầu năm. Nhằm triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời có hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch covid_19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

 Được biết, thông qua rà soát sơ bộ, nhu cầu tăng trưởng nguồn vốn trong 2 năm 2022-2023 đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm là 100 tỷ đồng và cho vay nhà ở xã hội khoảng 76 tỷ đồng. Trong đó năm, năm 2022, nhu cầu cho vay giải quyết việc làm 65 tỷ đồng, cho vay chương trình nhà ở xã hội 38 tỷ đồng.

Đến nay, tổng dư nợ chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH huyện Bố Trạch là 607.805 triệu đồng với 17.756 khách hàng vay vốn.

Trường Sinh

Ngân hàng CSXH huyện Bố Trạch

Các tin khác