TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 600

  • Tổng 2.230.558

Quyết định (số: 541/QĐ-UBND) V/v Phê duyệt công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện, thủ tục hành chính thực hiện 4 tại...
..
Xem tiếp
Kế hoạch (Số:18/KH-UBND) truyền thông việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP...
..
Xem tiếp
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch triển khai cho vay
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động, lãi suất 0%..
Xem tiếp
Quyết định (số:1718/QĐ-UBND) công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp...
..
Xem tiếp
Quyết định (số: 1288/QĐ-UBND) Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm...
..
Xem tiếp