TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 48

  • Tổng 1.669.709

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch triển khai cho vay

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động, lãi suất 0%

 

Năm 2020, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó có nội dung giao NHCSXH thực hiện cho vay đối với người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính để trả lương ngừng việc cho người lao động.

Phan Minh Thảo

Ngân hàng CSXH huyện

Các tin khác