TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 5051

  • Tổng 2.324.616

Bố Trạch tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 4/12, huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020

Trong 20 năm qua với tinh thần phát huy những thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền địa phương, sự phối kết hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Bố Trạch ngày càng phát triển rộng khắp và bền vững. Phong trào đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng con người Bố Trạch phát triển toàn diện, giữ gìn và phát huy tốt các bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc, lối sống, giao tiếp ứng xử của người dân ngày càng văn minh, lịch sự; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

 

Tại hội nghị này, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cũng đã khen thưởng 07 gia đình văn hóa tiêu biểu; 11 thôn văn hóa tiêu biểu; Ban chỉ đạo cơ sở đạt thành tích xuất sắc gồm 06 tập thể và 05 cá nhân; Cơ quan, đơn vị chuẩn văn hóa tiêu biểu gồm 07 đơn vị; Cơ quan thành viên Ban chỉ đạo huyện đạt thành tích xuất sắc gồm 02 tập thể và 02 cá nhân.

Phan Tứ - Tiến Thành

Đài TT – TH Bố Trạch

Các tin khác