TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 15

  • Hôm nay 3875

  • Tổng 8.347.705

Hội CCB thị trấn Phong Nha quản lý và phát huy tốt nguồn vốn ủy thác Ngân hàng CHXH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh thị trấn Phong Nha quản lý tốt và phát huy có hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH. Qua đó đã giúp các hội viên Cựu chiến binh có điều kiện để cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Để nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH phát huy được hiệu quả, Hội Cựu chiến binh thị trấn Phong Nha đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ tới 100% các chi hội, hội viên và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: tuyên truyền trong các buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; qua hệ thống phát thanh của Thị trấn; trong các buổi sinh hoạt chi hội. Đồng thời, tuyên truyền, vận động việc thành lập Tổ Tiết kiệm và vay vốn theo đúng

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh thị trấn Phong Nha cũng đã xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phụ trách thực hiện giám sát toàn diện các hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn theo đúng Quy chế về tổ chức và hoạt động, như: Họp thành lập, bầu mới, thay đổi Ban quản lý Tổ; Họp xây dựng quy ước hoạt động của Tổ; Họp bình xét cho vay; Phối hợp Ban quản lý Tổ giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, việc trả nợ gốc, trả lãi, thực hành tiết kiệm... của hộ gia đình vay vốn. Các kênh vốn tín dụng chính sách xã hội đều được thông báo dân chủ, công khai bình xét tại các buổi sinh hoạt Tổ có sự giám sát của Trưởng thôn. Đảm bảo đồng vốn thực sự đến tay người cần vốn, đúng đối tượng, vốn vay sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tạo không khí đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng dân cư cũng như hệ thống tổ chức Hội. Đồng thời, thường xuyên quan tâm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của các hộ vay vốn, nhất là chấp hành nghiêm túc việc kiểm tra sử dụng vốn vay của 100% các món vay mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày Ngân hàng CSXH giải ngân... để nắm bắt kịp thời việc sử dụng vốn vay cũng như các rủi ro, các khó khăn phát sinh của các hộ gia đình vay vốn. Chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân, Ban giảm nghèo Thị trấn sớm có biện pháp giúp đỡ, động viên các hộ gia đình cố gắng vươn lên.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thị trấn, Hội CCB Thị trấn đã thực hiện tốt các nội dung ủy thác cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thông qua hoạt động ủy thác, trong 20 năm qua, tổ chức Hội CCB thị trấn đã chuyển tải đồng vốn cho vay ưu đãi từ NHCSXH đến trên 1.000 đối tượng thụ hưởng với số tiền giải ngân gần 30 tỷ đồng. Chất lượng hoạt động của 100% Tổ tiết kiệm và vay vốn luôn xếp loại tốt. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại cấp xã luôn đạt loại tốt. Chất lượng tín dụng luôn đảm bảo, không có nợ quá hạn. 100% Tổ đã thực hiện gửi tiền tiết kiệm với số dư tiền gửi tiết kiệm hiện nay là 783 triệu đồng. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, Hội đã tích cực giúp đỡ được nhiều hộ có công ăn việc làm, có thu nhập cải thiện đời sống thoát nghèo và vươn lên có cuộc sống ổn định, đã đóng góp hiệu quả vào công tác giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương.

Có thể nói, trong 20 năm qua, đặc biệt là sau khi có Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” (gọi tắt là Chỉ thị số 40), tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng CSXH thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhờ có Chỉ thị 40, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, Chính quyền Thị trấn đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại các thôn đã được tăng cường rõ rệt, đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Mặt khác, thông qua thực hiện công tác uỷ thác cho vay với Ngân hàng CSXH, các chi hội Cựu chiến binh cơ sở đã phát huy tốt vai trò của mình: hội viên tham gia sinh hoạt Hội ngày một đông hơn, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau ngày càng được nhiều hơn trong đời sống, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ Hội được nâng lên, tổ chức Hội ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng.

Ngọc Liên

Ngân hàng CSXH huyện Bố Trạch

Các tin khác