TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 2044

  • Tổng 7.882.063

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 03/6 đến ngày 09/6 năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Theo thông báo của Công ty Điện lực Quảng Bình từ ngày 03/6 đến ngày 09/6 năm năm 2021, Công ty sẽ ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch. Các khu vực của huyện Bố Trạch và thời gian ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố Quyết Thắng thị trấn Nông Trường Việt Trung

Từ 06h30 đến 10h00 ngày 03/6

Thôn Cồn xã Tây Trạch

Từ 13h00 đến 16h30 ngày 03/6

Một phần tổ dân phố Quyết Tiến thị trấn Nông Trường Việt Trung

Từ 06h30 đến 10h00 ngày 04/6

Các thôn Dinh Lễ, Bắc, Nam xã Vạn Trạch

Từ 06h00 đến 16h00 ngày 05/6

Một phần tổ dân phố Quyết Tiến thị trấn Nông Trường Việt Trung, kho CK2, nhà máy tinh bột sắn sông Dinh, nhà máy gạch Yên Bình, nhà máy xử lý rác Lý Trạch, trại chăn nuôi KB

Từ 06h00 đến 17h00 ngày 08/6

Một phần tổ dân phố 8 thị trấn Nông trường Việt Trung

Từ 06h30 đến 17h00 ngày 08/6

Các xã Đức Trạch, Đồng Trạch; các tiểu khu 3, 5, 10 thị trấn Hoàn Lão

Từ 06h00 đến 08h30 và từ 12h30 đến 15h30 ngày 09/6

Tiểu khu 8 thị trấn Hoàn Lão

Từ 06h00 đến 15h30 ngày 09/6

Trên cơ sở kế hoạch ngừng cung cấp điện của Công ty Điện lực Quảng Bình, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần chủ động có kế hoạch sản xuất, công tác cho phù hợp./.

Văn phòng HĐND-UBND huyện

Các tin khác